Hjälpmedel i vardagen

Om du har en funktionsnedsättning kan du låna eller hyra olika slags hjälpmedel som ger dig stöd i vardagen. Hjälpmedlen provas ut individuellt så att de passar just dig och dina behov.

Enkla hjälpmedel

Enklare hjälpmedel som inte kräver hembesök får du förskrivet via din hälsocentral. Kontakta din hälsocentral för mer information. Du kan också köpa smarta hjälpmedel i Region Västerbottens hjälpmedelsbutik. För att köpa dem behöver du inte gå via hälsocentralen. Se länk nedan.

Hjälpmedel som kräver utprovning

Har du behov av hjälpmedel som kräver utprovning hemma hos dig eller bostadsanpassning hjälper kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter till med rådgivning och att prova ut lämpligt hjälpmedel. Se kontaktuppgifter nedan (hemsjukvård) Bor du på någon av kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar du arbetsterapeut eller fysioterapeut på boendet för att få hjälp med utprovning.

Återlämning

Hjälpmedel återlämnar du själv när behovet upphört. Det är viktigt att du lämnar tillbaka hjälpmedel som du fått förskrivet om du inte längre har behov av dem. Robertsfors kommun hyr och köper in hjälpmedlen från Region Västerbottens hjälpmedelsverksamhet och det är därför viktigt att du lämnar tillbaka hjälpmedlen så att en annan person kan använda dem i stället. Hjälpmedel återlämnas i källaren på fabriksvägen 3 vid uppmärkt plats eller på Nysätragården Kyrkogatan 9 i källaren på uppmärkt plats.

Avgifter för hjälpmedel Information och kontaktuppgifter, se nedan.