Stöd i hemmet

Personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning som bor i egen bostad, har möjlighet att få stöd i hemmet. För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service, men behöver stöd i vardagen finns olika stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Tillhör du personkrets så kan du ansöka om avlösarservice enligt LSS.