Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning. Sysselsättningen skapar en god livsstruktur som bidrar till din personliga utveckling och underlättar din delaktighet i samhället. Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Det finns olika inriktningar inom daglig verksamhet:

  • Dagcenter - ligger centralt i Robertsfors
  • Extern placering – vad är ditt intresseområde?

Dagcenter

På dagcenter erbjuds en meningsfull sysselsättning. Arbetet är i mindre grupper, som anpassas utifrån ditt intresse och förmåga. Tillsammans med arbetshandledaren så skrivs en individuell genomförandeplan så att ditt självbestämmande, integritet och delaktighet värnas.

Extern placering

Vi stöt­tar personer med funktionsnedsättning till en meningsfull sysselsättning. Den sysselsättningen kan bl.a. vara en indivi­duell placering på ett företag, en förening eller på någon av kommunens arbetsplatser.

Hur går en individuell extern placering till?

Studiebesök på arbetsplatsen
Vi besöker arbetsplatsen och pratar om vilka arbetsuppgifter som skulle vara lämpliga, vilka arbetstider och vilket stöd du kan behöva, till exempel arbetsbeskrivningar, scheman, arbetskläder, osv. Studiebesöket sker helt förutsättningslöst, och personen får se verksamheten, samtidigt som verksamheten får träffa personen för att få en bild av vem det är.

Introduktion och praktikperiod
Individen gör en tidsbestämd praktik på ca 4-6 veckor, enligt överenskommelse. Sedan följs praktiken upp innan beslut tas om individuell placering. När personen att påbörjar sin praktikperiod kommer personal från kommunen att finnas med som stöd tills det fungerar bra. Handledare ska finnas på arbetsplatsen.

Placering
Efter praktikperiodens slut tas gemensamt beslut om place­ring.