Inre ringvägen servicebostad

Om du behöver tillsyn och omvårdnad, men inte alltid behöver ha personal på plats, kan en servicebostad passa dig. I en servicebostad har du en egen lägenhet med ett eget hyreskontrakt.

Personalen från serviceboendet besöker dig och ger det stöd som du behöver för att du ska klara ditt vardagsliv. Nära din lägenhet finns en gemensam lokal där du kan träffa personalen eller andra personer som bor i servicebostaden. På boendet får du stöd med att ha en bra fritid och att utveckla egna fritidsintressen. Om du bor i en servicebostad får du också stöd med hälsa- och sjukvård.

Ansökan

Ansökan om boende för vuxna tillhörande LSS görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare. Antingen via e-tjänst eller via direktkontakt.