Humlans korttids

Humlans verksamhet ger avlösning i omvårdnadsarbetet för familjer, miljöombyte, rekreation och möjlighet till avkoppling för barn och ungdomar, samt att det kan vara ett led i att bryta beroendeförhållande mellan barn och föräldrar, eller som en del i en förberedelse till ett mer självständigt boende.

Med stort intresse och engagemang arbetar personalen för att handleda och utveckla barn/ungdomars självständighet i nära samverkan med anhöriga. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner för att kunna möta var och en utifrån behov och önskemål. Resurserna fördelas utifrån barn/ungdomars behov och finns tillgängliga såväl dagtid som kvällar, nätter och helger. Offentlighets- och sekretesslagen omfattar all personal.

Vid planerandet finns barnperspektivet, barnkonventionsprinciper som handlar om att barn har fullt och lika människovärde, barnets bästa sätts i främsta rummet, barnen har rätt till att utvecklas, bli lyssnade till, tagna på allvar och bli respekterad. Innehållet är individuellt anpassat med meningsfulla fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter samt andra aktiviteter som bygger på en självständighetsutveckling och en inre trygghet.

Ansökan

Ansökan om korttidsvistelse på Humlan enligt LSS görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare. Antingen via e-tjänst eller via direktkontakt. Se nedan