Bäckvägens gruppbostad

För dig som har stort behov av omvårdnad och tillsyn kan det passa att bo i en gruppbostad. I en gruppbostad bor du i en egen mindre lägenhet och personal finns i huset dygnet runt.

På Bäckvägens gruppbostad finns fem lägenheter. Lägenheterna är fullvärdiga och är ca 40 m² i storlek. Det finns också ett gemensamt allrum och kök som du delar med de andra som bor i gruppbostaden.

Om du bor i en gruppbostad får du också stöd med hälsa och sjukvård.
All personal arbetar för att du ska ges möjlighet att behålla din identitet och känna att du har en meningsfull vardag och goda levnadsvillkor.

Ansökan

Ansökan om boende för vuxna tillhörande LSS görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare. Antingen via e-tjänst eller via direktkontakt. Se nedan