Boende/korttids inom funktionshinderomsorg

Hand på rullstolshjul.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

Män som ler mot varandra 

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet erbjuder en meningsfull sysselsättning som bidrar till en god livsstruktur.

Kvinna, man och flicka kramas.

Om LSS

LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade ger dig med funktionsnedsättning rätt till stöd.