Begäran om insats enligt LSS

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa insatser om du har behovet av dem.

Du begär en insats enligt LSS genom att ringa till LSS-handläggare,  skicka in en blankett eller ansöka via e-tjänster om LSS insatser.

Vill du veta mer om hur det går till när du ansöker, Läs mer i länken Om LSS nedan.

Vill du komma i kontakt med LSS handläggare, klicka på kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Vad kostar LSS?

De LSS insatser du är beviljad kostar dig ingenting men på vissa insatser betalar du en avgift för måltider som kommer på en faktura på i efterhand.

Vad ska jag då betala?

LSS boende: Det stöd och omvårdnadsbehov du har kostar ingenting men du betalar hyra och hushållsel
LSS Kortidsvistelse/kontaktfamilj: Det stöd och omvårdnadsbehov du har kostar ingenting. Du betalar för måltider du har ätit under din vistelse. Nedan ser du vad det kostar beroende ålder.

LSS Kontaktfamilj/stödfamilj/korttidshem

0-4 år: Ingen avgift
5-15 år: Frukost resp. mellanmål 12 kronor, lunch respektive middag 22 kronor.
16 år och äldre: Frukost respektive mellanmål 12kronor, lunch respektive. middag 42kronor.

LSS Daglig verksamhet:

Dagcenter: lunch 63 kronor

*avgiftstaxa för år 2023