Stöd med hjälp av digitala och tekniska lösningar

Att du ska känna dig trygg, delaktig och självständig är viktigt för oss som kommun.

På olika sätt vill vi stötta så att livet ska vara så enkelt och bra som möjligt när man behöver vård och omsorg. Ett sätt att uppnå det är via digitala och tekniska lösningar. Med hjälp av olika digitala och tekniska lösningar utvecklar vi den vård och omsorg vi ger.

Nyckelfri hemtjänst

Du som bor i Robertsfors kommun och använder dig av hemtjänst eller trygghetslarm får kostnadsfritt en nyckelgömma som placeras på din ytterdörr.

Nyckelgömman gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner. Du kan ändå använda dina nycklar precis som förut.

Om du behöver hjälp och larmar via trygghetslarm kan hemtjänsten eller nattpatrullen ta sig in snabbare, eftersom de inte behöver åka och hämta nycklar.

På så sätt minskar vi personalens restid som i stället kan användas till tid för omsorg. Det ger en effektivare verksamhet med en större trygghet och säkerhet för både brukare och personal

Digitala hembesök

Har du behov av tillsyn nattetid?
Är du lättväckt eller har du svårt att somna om när du vaknat?
Sömnen är väldigt viktig för en god hälsa. Robertsfors kommun ger dig möjlighet att få tillsyn via trygghetskamera istället för ett fysiskt besök. Detta innebär att du kan få tillsyn och samtidigt ostörd nattsömn.

Hur fungerar tillsyn med trygghetskamera?
Efter ett biståndsbeslut och brukarens egna önskemål installeras en trygghetskamera i bostaden. Nattpersonalen kan då göra tillsyn på distans istället för ett fysiskt besök. Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder kan ske och personalen tittar bara vid de tidpunkter som överenskommits. Det krävs rätt behörighet, användarnamn och lösenord vilket gör detta mycket säkert. Ingen obehörig har tillträde till kameran.

Mindre störd nattsömn
Tillsyn via trygghetskamera finns i flera kommuner och är en beprövad insats. En stor fördel är att brukarna får mindre störd nattsömn. Om personalen via trygghetskameran ser att något avviker från det vanliga åker nattpatrullen genast ut för ett fysiskt besök på plats i bostaden.

Frågor och ansökan
Tillsyn via trygghetskamera är en biståndsbedömd insats. För att ansöka kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0934–140 00

Kostnadsfri tillsyn med trygghetskamera
Tillsyn via trygghetskamera är helt kostnadsfritt till skillnad från ett fysiskt tillsynsbesök som debiteras enligt gällande taxa.

Digitala lås på särskilda boenden

Alla äldreboenden är utrustade med digitala lås till lägenheterna med ett så kallat ”hotell lås” Det minskar risken för att obehöriga ska kunna komma in i lägenheten. Det är bara den som bor i lägenheten och personal som ska stödja personen som bor i lägenheten som kommer in och är behörig.

Digitala läkemedelsskåp på särskilt boende

Alla äldreboenden har digitala läkemedelsskåp som låses upp av personal med deras personliga kommun ID. Det gör att nycklar inte behövs som i sin tur ger mer tid för personalen att ge vård och omsorg.

Trygghetslarm på särskilt boende

När man bor på ett särskilt boende finns det olika typer av trygghetslarm som man kan bli erbjuden beroende på situation. Trygghetslarmet larmar till personal på boendet som kan komma till den enskilde om en olycka varit framme eller om det skulle uppstå ohälsa.

GPS larm på särskilt boende

Om man bor på ett särskilt boende och har svårt hitta tillbaka men vill röra sig fritt ute i samhället kan man bli erbjuden ett GPS larm. Det är något som man som enskild samtycker till och det används vid utomhusvistelse. Skulle den enskilde inte hitta tillbaka till boendet självständigt kan personalen kolla vart individen befinner sig och stötta i att komma tillbaka på ett tryggt sätt.

GPS larm erbjuds i dagsläget inte när man bor i eget boende utan där hänvisar vi i stället till de alternativ som finns ute på den öppna marknaden.

Trygghetslarm i eget boende

När man bor hemma i eget boende finns ett trygghetslarm där man kan larma som går till hemtjänstpersonalen eller nattpatrullen om en olycka varit framme eller om det skulle uppstå ohälsa. Ett trygghetslarm till hemmet ansöker man om via en biståndshandläggare. Det sker antingen via e-tjänst eller genom att man ringer växeln och bli kopplad till en biståndshandläggare 0934–14000

Läkemedelsgivare i eget boende

När man bor i eget boende och behöver hjälp med läkemedel kan en läkemedelsgivare vara aktuellt. Initiativet kan komma från personal som ett erbjudande till den enskilde eller att man själv som enskild eller närstående ser ett behov och möjlighet till en ökad frihet och självständighet. För att få mer information om läkemedelsgivare kontaktas äldreomsorgschef via växelnummer 0934–14000

Anhöriglarm i eget boende

Den som vårdar närstående i hemmet kan erhålla ett anhöriglarm som en servicetjänst. Med den funktionen kan man ta emot larm från anhörig utan att larmet går via någon larmcentral. Larmet kopplas ihop med det mobilnummer man önskar ska mottaga larmet och den som larmat kan både höra och prata med den som mottagit larmet. För att erhålla ett anhöriglarm ringer man växeln 0934–14000 och söker verksamhetstekniker för sociala som kommer vara behjälplig.