Hemtjänst

Personer med omfattande behov, som medför svårigheter i vardagslivet, kan vara berättigade till stöd eller hjälp i hemmet för att underlätta att kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Stöd eller hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd som regleras av socialtjänsten. Hjälpen har som syfte att underlätta för dig som äldre och/eller funktionshindrad att kunna bo kvar i din invanda hemmiljö. Stöd ska utformas som ett komplement till den egna förmågan.

Kommunens biståndshandläggare utreder behovet av stöd eller hjälp i hemmet tillsammans med aktuell person och eventuellt också anhöriga eller närstående.

Stöd eller hjälp som kan beviljas efter ansökan:

 • personlig omvårdnad
 • personlig hygien
 • matdistribution
 • städning
 • tvätt- och klädvård
 • inköp
 • tillsynsbesök
 • Trygghetslarm

För att se hur du ansöker om stöd, läs på sidan Ansökan.

När du fått hemtjänst

När du fått hemtjänst kommer en fast omsorgskontakt utses för att bistå dig på bästa sätt utifrån ditt biståndsbeslut. Den fasta omsorgskontakten är en utbildad undersköterska.Vi hjälper dig med insatser utifrån ditt biståndsbeslut. Varje hemtjänstgrupp svarar på trygghetslarm inom sitt geografiska område. Som kund hos oss har du inflytande och deltar själv tillsammans med dina närstående i planeringen av dina insatser. När du blir kund hos oss upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig. Du får då möjlighet att påverka din hjälp på det sätt som du önskar och är i behov av.

Hemtjänsten består av tre distrikt

Robertsfors kommuns hemtjänst är uppdelad i tre distrikt och bedrivs i egen regi.

 • Ånäset – Området norr om Gumboda
 • Diamanten – En grupp i centrala Robertsfors där personal har gångavstånd till kunder/brukare
 • Opalen – De yttre delarna av Robertsfors tätort, alla byar runt omkring ända ner till kommungränsen