Träffpunkten för äldre

Träffpunkten är en mötesplats för dig som har hemtjänstinsats och syftar till att minska ensamhet.

Det är en plats för dig som vill tillgodose ditt behov av meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi erbjuder aktivitet där aktiviteterna sker utifrån gruppens önskemål. Aktiviteterna kan bestå av t.ex. bingo, olika spel, rörelseträning etc, samt olika teman som vi planerar tillsammans. På träffarna erbjuds fika och lunch.

Träffpunkter

Träffpunkten Ånäset
Nysätragården
Onsdagar 10.00-13.30

Träffpunkten Robersfors
Edfastgården
Onsdagar 10.00-13.30

Träffpunkten Bygdeå
(tillfälligt stängt)

Pingstkyrkans lokaler
Onsdagar 10.00-13.30