Afasitoppen

Verksamheten Afasitoppen erbjuder datorstöd och språklig stimulering.

Afasitoppens verksamhet vänder sig till personer med Afasi i Robertsfors Kommun. Träningen sker genom datorstödd språkstimulering och genom samtal i grupp med andra personer med Afasi. Syftet med träningen är att förbättra sin kommunikationsförmåga, vi erbjuder även hembesök.

Verksamheten håller till på Edfastgården.

Öppettider: fredagar klockan 12.00-16.00