Aktiviteter och mötesplatser

  • Besöks- och väntjänst

    Läs mer om besöks- och väntjänst samt fixartjänst eller anmäl dig som frivillig

  • Tisdagskaffet

    Tisdagskaffet arrangeras av Robertsfors kommun i samarbete med ABF

  • Träffpunkten för äldre

    Träffpunkten är en mötesplats för dig som har hemtjänstinsats och syftar till att minska ensamhet.