Stöd i och utanför hemmet

 • Aktiviteter och mötesplatser

  Besöks- och väntjänst, tisdagskaffe, fixartjänster, syn och hörsel, afasitoppen, träffpunkter

 • Bostadsanpassning

  Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.

 • Hemtjänst

  Personer med omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan vara berättigade till stöd eller hjälp i hemmet

 • Matservering

  Matservering för personer över 75 år

 • Tillfällig vistelse/sommargäst

  Information för dig som bor i annan kommun men behöver tillfällig insats i Robertsfors kommun

 • Trygghetslarm

  Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet.