Demensteamet

Robertsfors har ett multiprofessionellt team som arbetar med demensprocessen övergripande och på lokal nivå.

I teamet ingår demens specialiserade undersköterskor (DUSK) enhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterskor i ordinärt samt särskilt boende, biståndshandläggare och teamet hålls ihop av processledare.

Målbilden för teamet är att personer med demenssjukdom bosatta i Robertsfors kommun erbjuds en god vård och omsorg baserat på kunskap, engagemang, professionellt bemötande och teamarbete