Dagverksamhet Måsen

Måsens dagverksamhet finns till för dig med en demenssjukdom. Vi erbjuder meningsfull tillvaro och upplevelser i nuet med kompetent personal i hemlik miljö.

Dina behov och önskemål ligger till grund för planering och vistelse på Måsen. Vi arbetar med att bibehålla funktioner och färdigheter hos varje enskild individ. Dagarna fylls med aktiviteter som t.ex. trevlig samvaro med mat, fika, sång, musik, bakning, pyssel, lässtunder, film och promenader mm.

Lokal: Edfastgården i Robertsfors
Öppettider: Måndag-Torsdag kl. 9.00-13.00

Ansökan om daglig verksamhet

Ansökan om daglig verksamet görs hos kommunens biståndshandläggare. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig till biståndshandläggare eller via vår E-tjänst