Lövlunden

Röd tegelbyggnad med grönskande träd i förgrunden.

Lövlunden är ett äldreboende med 48 lägenheter fördelat på två hus, varav en avdelning är ett boende avsett för personer med demenssjukdom som har särskilda behov.

Samtliga lägenheter är försedda med egen wc/dusch och pentry. I lägenheterna finns möjlighet att koppla in telefon, TV och internet. Lägenheterna ligger i anslutning till ett gemensamt dagrum. Varje lägenhet är utrustad med säng inklusive madrass, sängbord, taklampor, tavellist och larmfunktioner, i övrigt får du möblera och inreda som du själv önskar.

Aktiviteter

Vi strävar efter att ha gemensamma aktiviteter/dag samt minst en enskild aktivitet. Det kan vara exempelvis, bingo, gruppgymnastik, högläsning.

Personal

Lövlundens personal består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Alla professioner arbetar utifrån bästa möjliga möte där värdegrunden och välbefinnande ligger till grund i den dagliga omvårdnaden. Vi arbetar med en personcentrerad omvårdnad som handlar om att se dig som människa bakom sjukdom, åldrande, symtom och beteenden. Som enskild individ ska du ges möjlighet att behålla din självständighet och uppleva en meningsfull vardag.

Kontaktombud

När du flyttar till en av lägenheterna på Lövlundens äldreboende blir någon av omvårdnadspersonalen ditt kontaktombud. Kontaktombudet fungerar som en länk mellan dig, personalgruppen och anhöriga. Kontaktombudet är den du vänder dig till om ditt behov av stöd förändras eller om du har frågor, särskilda önskemål och förväntningar.

Genomförandeplan

Någon av de första veckorna hjälps du och din kontaktperson åt att planera hur det individuella stödet ska utformas, det skrivs ned i en så kallad genomförandeplan så att samtlig personal kan ta del av den där ditt självbestämmande och integritet värnas.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader

Hyreskostnaden varierar bland de olika äldreboendena. Kostnader för mat tillkommer och även en omsorgsavgift som varierar beroende på din sammanlagda inkomst. Läkemedelskostnader betalas av dig samt läkar- och tandläkarbesök.