Äldreomsorgsstrategi 2020-2030

I äldreomsorgsstrategin 2020-2030 kan du läsa mer om vilka aktiviteter som sker i kommunen för att nå målet i strategin.

I äldreomsorgsstrategin hittar du bland annat planer för ny teknik, nya arbetssätt samt hur vi avser arbeta med kompetensförsörjning av våra verksamheter.

I strategin finns delar i hur vi utvecklar våra insatser och en del om målsättningen med de
olika boendeformerna i Robertsfors kommun.