Våld i nära relationer

Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot. Om du lever i en relation med våld eller hot om våld kan du vända dig till socialtjänsten. Läs även mer via länkar nedan.

Om du är utsatt för våld

Socialtjänsten i Robertsfors kommun är ansvariga för att ge stöd och hjälp, svara på frågor och ge rådgivning om fler sätt att få stöd och hjälp. Se kontaktuppgifter nedan.

För akut hjälp!

Du som behöver akut hjälp utanför kontorstider kan ringa socialjouren. Du kan komma i kontakt med jouren genom att ringa 112 för att bli kopplad till socialjouren.

Hjälp vid problematiskt/aggressivt beteende

Socialtjänsten kan hjälpa dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra.

Anledningar för samtal till socialtjänsten kan vara:

  • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
  • att man har använt någon form av våld mot någon i en nära relation
  • att man inte har använt våld, men känner en rädsla för att det ska ske
    oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående