Barn som upplevt våld

Alla barn har rätt till att få växa upp under trygga förhållanden. Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd via socialtjänsten. Det finns både möjlighet att ansöka om stöd och att anmäla oro för ett barn som misstänks fara illa.

Vart tionde barn i Sverige har någon gång upplevt våld, psykiskt eller fysiskt, från en förälder till en annan. Att uppleva våld kan innebära mer än att se på. Det kan även vara att höra och förstå att våld pågår, exempelvis genom att avläsa det på stämningar och registrera konsekvenser i form av skador eller känslouttryck.