Hot och våld

  • Barn som upplevt våld

    Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd via socialtjänsten

  • Hedersrelaterat våld

    Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du får träffa, eller där du utsätts för fysiskt eller psykiskt våld

  • Våld i nära relationer

    Det finns hjälp att få för dig som utsätts för våld och hot.