Akut hjälp och stöd

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation så finns stöd och hjälp inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Socialjour

Robertsfors kommun har ett avtal med socialjouren i Umeå för akuta problem efter kontorstid. Socialjouren har i sin tur en nära samverkan med polisen. Vid behov av akuta sociala insatser efter kontorstid kan du nå socialjouren i Umeå genom polisen på telefon 114 14 eller 112

Socialjouren, Umeå kommun Länk till annan webbplats.
Ring 090-16 30 50

Under kontorstid kan du alltid nå en tjänsteperson på socialförvaltningen. Se kontaktuppgifter nedan.

112 SOS Alarm

Ring 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Via 112 kan du bland annat får hjälp av ambulans, polis eller räddningstjänst. Du kan alltid ringa 112 från din mobiltelefon även om ditt kontantkort har slut på pengar. Det fungerar även att ringa 112 utan SIM-kort.

114 14 Polisen

Ring 114 14 för att komma i kontakt med polisen, till exempel om du vill göra en polisanmälan. Vid pågående brott, ring alltid 112.

113 13 Information vid olyckor och kriser

Om en samhällskris inträffar kan du ringa 113 13 för att få aktuell information om händelsen.

1177 Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt. Är det akut, ring 112.

Oro för barn, unga och vuxna

Läs om det på sidan "orosanmälan barn och vuxna” Är det akut, ring 112

116 111 Barnens hjälptelefon

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Röda Korsets jourhavande kompis

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats. är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att chatta om precis vad som helst.

070-150 50 50 Bris vuxentelefon

Till Bris vuxentelefon kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.

020- 50 50 50 Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

116 006 Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer