Flygbild på vinterväg i snöig skog. en bil kör ensam på vägen.

Riksfärdtjänst

Tillgängligheten i buss, tåg och flyg förbättras hela tiden. Trafikbolagen erbjuder också kostnadsfri assistans för att fler ska kunna resa med kollektivtrafik. Om du ska resa mellan olika kommuner i Sverige och det inte räcker med trafikbolagens assistans finns riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig (minst 6 månader) funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa till normala kostnader. Exempelvis kan det vara extra biljettkostnad för att du behöver ha en ledsagare med dig. Du behöver göra en ansökan för att få tillstånd till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är endast i undantag som resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Syftet med resan ska vara av fritidskaraktär. Du ska vara folkbokförd i Robertsfors kommun.

Att ansöka om riksfärdtjänst

Du måste göra en ny ansökan om riksfärdtjänst för varje resa. Grundtanken i lagstiftningen är tillstånd för enstaka resa, vilket innebär att riksfärdtjänst behovsprövas för varje resa.

Du kan bara ansöka om riksfärdtjänst i den kommun du är folkbokförd i. Förutsättningarna för riksfärdtjänst regleras i lag (1997:735) om riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst). Som komplement till riksfärdtjänstlagen utfärdar kommunen riktlinjer för riksfärdtjänsten. Dessa hittar du till höger (Riksfärdtjänst generella föreskrifter 2018-06-18).

Hur ansöker jag om riksfärdtjänstresa?

En riksfärdtjänstresa görs i två steg:

  1. Ansökan om riksfärdtjänstresa hos kommunen.
    Länk till e-tjänst för ansökan finner du på denna sida. Du kan även ladda ner blanketten för utskrift, fylla i och skicka in till handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).  Ansökningsblankett för utskrift hittar du till höger under “Dokument”.
  2. Om ansökan beviljats av kommunen beställer resenären själv resa hos Riksfärdtjänsten

Ansök i god tid

Ansökan och kompletta handlingar bör inkommit till kommunen senast 25 arbetsdagar innan avresa, för att möjliggöra handläggning av ärendet och bokning av resa till Riksfärdtjänsten AB.
Bokning av resa till Riksfärdtjänsten AB görs av sökande, efter giltigt tillstånd från Robertsfors kommun. Bokningen bör ske 5 dagar innan avresedag för taxi(personbil) och specialfordon. Bokning av resa med tåg/flyg/buss bör ske 10 dagar innan avresedag. (dessa dagar är inräknade i den totala tiden 25 arbetsdagar) Vid storhelger (jul, nyår, påsk, midsommar) bör ansökan lämnas ännu tidigare.
Riksfärdtjänsten AB försöker naturligtvis alltid att hjälpa till om det finns angelägna resor med kortare framförhållning.

Avgift

Egenavgift i riksfärdtjänst beslutas i Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst (extern-länk-förordning).

Kontaktperson

Telefontid: måndag-torsdag: 10:00-11:00

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se

Ansökningsblankett skickas till:

Handläggare Riksfärdtjänst
Storgatan 13
915 81 Robertsfors