Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Riksfärdtjänst

Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan beviljas riksfärdtjänst. Skäl till högre reskostnader kan vara att man behöver ledsagare/resehjälp under resa med allmänna kommunikationer eller måste åka med annat, särskilt fordon. En förutsättning för att bli beviljad riksfärdtjänst är att resan inte kan genomföras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice.

Att ansöka om riksfärdtjänst

Du måste göra en ny ansökan om riksfärdtjänst för varje resa. Grundtanken i lagstiftningen är tillstånd för enstaka resa, vilket innebär att riksfärdtjänst behovsprövas för varje resa.

Du kan bara ansöka om riksfärdtjänst i den kommun du är folkbokförd i. Rätt till kommunal färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst. Förutsättningarna för riksfärdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst (extern-länk-färdtjänstlagen). Som komplement till riksfärdtjänstlagen utfärdar kommunen riktlinjer för riksfärdtjänsten. Dessa hittar du längst ner på den här sidan.

Ansökan bör ske i god tid, senast 14 arbetsdagar innan avresa för att m

öjliggöra handläggning och bokning. Länk till e-tjänst för ansökan finner du till höger..

Avgift

Egenavgift i riksfärdtjänst beslutas i Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst (extern-länk-förordning).

Kontaktperson

Telefontid måndag-onsdag: 08:30-11:30

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Jonsson

0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se