Räddningstjänst

Vad är räddningstjänst?

I Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som “de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.”

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger endast om det är motiverat utifrån:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotade intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • och omständigheterna i övrigt

Räddningstjänsten i Robertsfors

Robertsfors kommun har ingen egen räddningschef utan köper den tjänsten samt ledning och planering från Umeå kommun.

Räddningsstyrkor finns i Robertsfors och Ånäset.

Robertsfors kommun har räddningstjänstavtal med Umeå kommun och Skellefteå kommun, där Sävar brandkår svarar för insatser inom sydöstra delen av kommunen och Bygdsiljums brandkår larmas vid insatser inom kommunens nordvästra del.

Hur når jag räddningstjänsten?

Ring 112 för att få kontakt med räddningstjänsten i brådskande ärenden. SOS alarm tar emot larmen och larmar i sin tur närmaste räddningsstyrka.

Ring 090-16 22 00 om ärendet inte är brådskande

Beredskapsgrupp

Räddningstjänsten i Robertsfors kommun utgörs av deltidskårer. Detta innebär att brandmännen bor och har sina ordinarie arbetsplatser inom tätorten. Det vill säga att de under jourtid, snabbt kan komma till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon lämnar brandstationen ska inte överstiga 5 minuter.

Kontaktperson

Brandchef, säkerhetschef
Umeåregionens brandförsvar

Eva-Lena Fjällström
090-16 22 15
070-554 01 94
eva-lena.fjallstrom@umea.se