Räddning, säkerhet och kris

Oönskade händelser inträffar dagligen i en kommun. Det är främst händelsens värde i sannolikhet och konsekvens som avgör vilken typ av händelse det är.

Detta kan ges exempel på enligt följande:

  • Vardagshändelser fokuserar på relativt frekventa olyckor och händelser som kan ge stora konsekvenser på individnivå men begränsade konsekvenser för samhället, t.ex. fallolyckor och trafikolyckor. Dessa går i regel att mäta i kvantitativa studier. Riskerna är i stor utsträckning förutsägbara och utgår bl.a. från rapporterade olyckor och statistiska studier.
  • Allvarliga händelser fokuserar på olyckor och händelser med låg frekvens och medelstora konsekvenser. Riskerna är slumpmässiga och uppvisar stor variation. Utgångspunkten ligger bl.a. i individuella olycksundersökningar och haveriutredningar.
  • Extraordinära händelser fokuserar på händelser med mycket låg frekvens men mycket omfattande konsekvenser för samhället och dess funktionalitet.