Barn och ungdomar

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Även du som förälder kan hitta information och tips här om både olika sorters problem och vart barn och unga samt du som förälder kan vända dig för hjälp.

Om du är osäker på vart du ska vända dig för hjälp och stöd kan du gå in på 1177.se och läsa mer om vilken hjälp som finns att få. Längre ner på sidan finner du relaterade länkar som kan ta dig vidare.

Familjecentralen

Du kan även vända dig till FamiljeCentralen för att få råd och stöd: Det kan handla om skolan, relationer, familjen, alkohol och droger, kroppen, stress, oro och upplevda svårigheter.  Du kan höra av dig via telefon, där du kan lämna ett röstmedelande, eller via mail.  Telefon: 0934-142 90 E-post: familjecentralen@robertsfors.se

Socialjour:

Socialjouren är öppen för direktkontakt på telefonnummer: 090-16 30 50 följande tider: måndag-torsdag 16.00-24.00, fredag 16.00-02.00, lördag 14.00-02.00 och söndag 14.00-24.00. Övrig tid har man beredskap i hemmet och nås då via polisen på 114 14 eller via 112.

Telefonnummer till andra myndigheter och vårdgivare i akuta situationer

Akut
112 Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång av ambulans, brandkår eller polis.

Sjukvårdsrådgivningen
1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris
116 111 Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Röda Korsets jourhavande kompis
Jourhavande kompis är en chattjour för barn och unga upp till 25 år som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund.  Du är anonym och de som svarar i chatten är också det. Det är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns för dig när du behöver det.

Bris vuxentelefon
077 – 150 50 50 Till Bris vuxentelefon kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren
116 006 Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.

Polisen
114 14 Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.

Bufff
020-200330 telefonnummer för barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.