Hemtjänst

Du som bor i Robertsfors kommun och har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hemtjänst. Hemtjänsten är till för att hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Robertsfors kommuns hemtjänst

Vår kommunala hemtjänst är uppdelad i tre hemtjänstgrupper, Ånäset, Robertsfors och Bygdeå. En nattpatrull som servar hela kommunen mellan 21.00-07.00. Teamet leds av en hemtjänstchef som har högskoleutbildning och lång erfarenhet av social omsorg. Ett kontaktombud utses för att bistå dig på bästa sätt. Vi hjälper dig med personlig omsorg utifrån ett vardags rehabiliterande synsätt samt service i form av städ, tvätt och inköp. Varje hemtjänstgrupp svarar även på trygghetslarm inom sitt geografiska område. Som kund hos oss har du inflytande och deltar själv tillsammans med dina närstående i planeringen av dina insatser. När du blir kund hos oss upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig. Du får då möjlighet att påverka din hjälp på det sätt som du önskar och är i behov av. Vill du veta mer? Ta en titt i vårt Produktblad Robertsfors kommuns hemtjänst 2017 (PDF-dokument).

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Ansökningsblankett finns att tillgå på webben se länk.

Vad händer sedan

Biståndshandläggaren träffar dig för att tillsammans gå igenom din situation. När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut som du får meddelat till dig. Vård vid livets slut och daglig hjälp är prioriterat. Av biståndsbeslutet framgår omfattningen av det stöd du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Överklagan

Om du inte har fått det bistånd du ansökt om har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till socialutskottet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Överklagan kan endast göras av den person som beslutet angår. Behöver du fler upplysningar eller hjälp med överklagan kan du vända dig till din biståndshandläggare. Läs mer om överklagan (pdf-dokument).

Jämförelser inom äldreomsorgen

I äldreguiden kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamheter.

Kontaktperson

Enhetschef Robertsfors centralort samt serviceteamet 
Telefon: 0934-142 82

 

Enhetschef  Ånäset
Telefon: 0934-142 82

Enhetschef  Robertsfors byar samt Bygdeå
Telefon: 0934-140 47

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8.30-9.30

0934-140 93
0934-141 30
0934-142 81