Heminstruktör för syn- och hörselnedsatta

Det här kan du som har en syn- eller hörselnedsättning få hjälp med.

  • Hjälp och stöd i kontakt med hörcentralen och synrehabiliteringen.
  • Få information om hur man hanterar syn och hörselhjälpmedel samt träning i hemmiljö.
  • Få råd och stöd inom syn och hörsel samt dess konsekvenser i vardagen.
  • Få information om den kommunala servicen och praktiska frågor.

Syn och hörsel instruktören informerar även grupper och personal. Vi kan hjälpa till med slangbyte och rengöring av snäckan på hörapparater.

Det kostar inget att få hjälp av heminstruktören men förbrukningsmateriel bekostas av den enskilde.

Kontaktperson

Hörselombud
(centrala Robertsfors, Överklinten, Åkullsjön)

Gerd Burlin
Telefon: 0934-109 41

Heminstruktör synskadade
Hörselombud (resterande delar av kommunen)

Ingrid Jonsson
Nås onsdagar klockan 08:00-09:00
Telefon: 0934-143 25