Korttidsvistelse utanför hemmet

En korttidsvistelse ger dig möjlighet att kunna få rekreation, miljöombyte och möjlighet till personlig utveckling medan dina anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Insatsen kan också vara ett sätt för dig att prova på att bo utanför föräldrahemmet, för att så småningom flytta till ett eget boende.

Personer i alla åldrar kan beviljas korttidsvistelse. Det kan ordnas i korttidshem, stödfamilj eller på ett läger.

Kontaktperson

Ansökan om insats görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.

Telenr: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.