Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Insatsen skall ge dig förutsättningar för en trygg situation när du på grund av funktionsnedsättning kan ha svårt att klara dig själv före och efter skoldagen. Syftet är att ge en meningsfull sysselsättning och möjlighet till utveckling, men även att trygga föräldrarnas möjligheter till att arbeta eller studera.

Insatsen kan ges i det egna hemmet, inom kommunens fritidsverksamhet eller i särskilda grupper för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kontaktperson

Ansökan om någon av insatserna görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.

Telenr: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.