Vardagsrum med grå soffa, öppenspis och tv-möbel.

Humlan – barn och ungdomar

Humlan är Robertsfors kommuns verksamhet för korttidsvistelse för barn och ungdomar och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Humlans verksamhet ger avlösning i omvårdnadsarbetet för familjer, miljöombyte, rekreation och möjlighet till avkoppling för barn och ungdomar, samt att det kan vara ett led i att bryta beroendeförhållande mellan barn och föräldrar, eller som en del i en förberedelse till ett mer självständigt boende.

Vi vill med vår verksamhet ge goda förutsättningar till barn/ungdomar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv.

Med stort intresse och engagemang arbetar personalen för att handleda och utveckla barn/ungdomars självständighet i nära samverkan med anhöriga. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner för att kunna möta var och en utifrån behov och önskemål. Resurserna är stora och fördelas utifrån barn/ungdomars behov och finns tillgängliga såväl dagtid som kvällar, nätter och helger. Offentlighets- och sekretesslagen omfattar all personal.

Vid planerandet finns barnperspektivet, barnkonventionsprinciper som handlar om att barn har fullt och lika människovärde, barnets bästa sätts i främsta rummet, barnen har rätt till att utvecklas, bli lyssnade till, tagna på allvar och bli respekterad. Innehållet är individuellt anpassat med meningsfulla fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter samt andra aktiviteter som bygger på en självständighetsutveckling och en inre trygghet.

Texten Välkommen till Humlan på en vägg i trapphus. utklippta pappershumlor intill.

Kontaktperson

Ansökan om insatser
Ansökan om någon av insatserna görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.
Telefon: 0934-142 69
Telefontid: måndag-fredag kl. 08.30-09.30.