Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning som skapar en god livsstruktur som bidrar till din personliga utveckling och underlättar din delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig.

Det finns olika inriktningar inom daglig verksamhet:

  • Dagcenter
    Externa placeringar – vad är ditt intresseområde?

Du har möjlighet att påverka inom vilken inriktning du helst vill arbeta, då vi erbjuder olika former av sysselsättning och anpassar till dina önskemål, intressen och förutsättningar.

Dagcenter

På dagcenter erbjuds en meningsfull sysselsättning. Arbetet är i mindre grupper, som anpassas utifrån ditt intresse och förmåga.
Tillsammans med arbetshandledaren så skrivs en individuell genomförandeplan så att ditt självbestämmande, integritet och delaktighet värnas.

Externa placeringar

Vi stöt­tar personer med funktionsnedsättning till en meningsfull sysselsättning. Den sysselsättningen kan bl.a. vara en indivi­duell placering på ett företag, en förening eller på någon av kommunens arbetsplatser.

Individuell placering

Studiebesök på arbetsplatsen

Vi besöker arbetsplatsen och pratar om vilka arbetsuppgifter som skulle vara lämpliga, vilka arbetstider och vilket stöd du kan behöva, till exempel arbetsbeskrivningar, scheman, arbetskläder, osv.

Du får göra ett studiebesök

Studiebesöket sker helt förutsättningslöst, och personen får se verksamheten, samtidigt som verksamheten får träffa personen för att få en bild av vem det är.

 Introduktion och praktikperiod

Personen gör en tidsbestämd praktik på ca 4-6 veckor, enligt överenskommelse. Sedan följs praktiken upp innan beslut tas om individuell placering.
När personen att påbörjar sin praktikperiod kommer vi att finnas med som stöd tills det fungerar bra. Handledare ska finnas på arbetsplatsen.

Placering

Efter praktikperiodens slut tas gemensamt beslut om place­ring.

Kontaktperson

Ansök om daglig verksamhet hos Robertsfors kommuns LSS- handläggare:

Telenr: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.