Funktionshinderomsorg

Om du bor i Robertsfors kommun och har någon form av funktionsnedsättning har du rätt att få hjälp och service i din vardag så att du kan leva ett så bra liv som möjligt.

Det är socialförvaltningen som ansvarar för  Äldre- och handikappomsorgen i Robertsfors.

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994. Tanken med den nya lagen är att människor med stora funktionsnedsättningar, trots sin funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Har du rätt till stöd enligt LSS?

För att man ska ha rätt till någon eller några av de insatser som finns i lagen måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen.

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort och  förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ska innebära
ett omfattande behov av stöd och service.

Läs & Hör

Juni 2005 startades ett nytt projekt tillsammans med ABF, Robertsfors kommun och Umeå kommun en tidning med CD-skiva som utformas till ett radioprogram. Tidningen är gjord för och av utvecklingsstörda och ges ut en gång i månaden. Tidningen heter Läs & Hör.

Kontaktperson

Äldre- och handikappomsorgschef

Ewy Andersson

0934-140 36

ewy.andersson@robertsfors.se

Chef Personlig assistans
Telefon 0934-142 25