Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

FamiljeCentralen i Robertsfors kommun 0-18 år

Familjecentralens uppgift är att vara en mötesplats för barn och ungdomar och deras föräldrar i Robertsfors kommun, samt att på ett och samma ställe erbjuda olika professionella tjänster. Verksamheten vilar på tre ben, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Region Västerbotten. Här samverkar barnmorska, distriktssköterska, kurator, psykolog, förskollärare och familjesocionom tillsammans kring barnfamiljen. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa.

 • En verksamhet med helhetssyn, fokus på barn/ ungdomars och föräldrars hälsa och välbefinnande
 • En positiv och trygg mötesplats för familjer med barn upp till 18 år
 • Ett forum där du kan få information, kunskap, råd och stöd
 • Målsättning är att genom stöd till föräldrar skapa förutsättningar för barn  och ungdomar att få trygga och harmoniska uppväxtförhållanden.
 • Hälsa, lärande och trygghetsmöte (HLT) – samverkan för tidigt stöd till barn och deras föräldrar: Barn 0-18 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, som är en samverkan mellan för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst/FIFA, hälsocentral och Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (BHV). Läs mer i HLT- broschyr.

Till Familjecentralen kan ungdomar och föräldrar vända sig för att få råd och stöd som rör:

 • skolan
 • relationer
 • familjen
 • alkohol och droger
 • kroppen
 • stress, oro och svårigheter

Föräldragrupper med spädbarnsmassage erbjuds till alla föräldrar.
Familjecentralens verksamhet bygger på frivillighet och är gratis.

Vi finns även på facebook! Familjecentralen Robertsfors.

Kontaktperson

Besöksadress:
Fabriksvägen 3 (vid hälsocentralen)
Tel: 0934-14290