Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Familj, barn och ungdom

IFO-avdelningens verksamhet

Personalen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har som uppgift att, tillsammans med dig erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Grundläggande för detta arbete är att se helheten med din medverkan och ditt ansvar. De olika stöd-, vård-, och behandlingar som finns är alla till för att stärka din förmåga till förändring och oberoende.
 

Individ- och familjeomsorgen är i Robertsfors en del av Socialförvaltningen. Verksamheten styrs främst av socialtjänstlagen (SoL). Annan aktuell lagstiftning är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken (FB), alkohollagen (ALK), samt förvaltningslagen (FvL).

Vill du få kontakt med en socialsekreterare?

De nås på telefontid mån, tis, tors, fre 8:30-9:30 via växel 0934-140 00.

Även socialtjänstens reception kan vara behjälplig 0934-140 42