HVB Nova

Här arbetar 9 Introduktionshandledare samt enhetschef (samma enhetschef i hela verksamheten). Varje ungdom har en egen god man som tillsammans med personal stöttar ungdomen i vardagen.

Om ungdomen får PUT (permanent uppehållstillstånd) och uppnått en viss mognad till eget ansvar flyttar man vidare till nästa steg i boendekedjan.

Kontaktperson

HVB-chef

Agneta Ödling

0934-143 40

072-226 03 55

agneta.odling@robertsfors.se

HVB Nova
0934-14342