Boenden

I Robertsfors kommun finns flera olika sorters boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett särskilt boende.

Med särskilt boende menas äldreboende för personer med funktionsnedsättning och för personer med demenssjukdom. När behov av vård och omsorg är så omfattande att de inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan du ansöka om en lägenhet på ett särskilt boende. Robertsfors kommun har 100 lägenheter fördelat på 3 äldreboenden varav 32 lägenheter för personer med demenssjukdom. På särskilt boende hyr du en lägenhet och får stöd och service av omsorgspersonal som finns tillgänglig dygnet runt.

Du kan läsa om vilka olika sorters boende som finns genom att använda dig av undermenyn.

Jämförelser

I äldreguiden kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamheter.

Kontaktperson

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8:30-9:30

0934-140 93

0934-141 30