Akut hjälp, socialjour

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation så finns stöd och hjälp inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

SOS Alarm (112)

112 Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång.

Där kan du bland annat komma i kontakt med:

  • Ambulans
  • Räddningstjänst
  • Polis
  • Giftinformation
  • Sjöräddning
  • Fjällräddning
  • Flygräddning
  • Narkotikatipset
  • Jourhavande präst
  • Socialjour

Du kan alltid ringa 112 från din mobiltelefon även om ditt kontaktkort har slut på pengar. Det fungerar även att ringa 112 utan SIM-kort.

Polisen (114 14)

114 14 Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.

Sjukvårdsrådgivningen (1177)

1177 Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du måste ringa 112 utan i första hand behöver upplysningar kring sjukvård kan sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor. De bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris (116 111)

116 111 Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Röda Korsets jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att chatta om precis vad som helst.

Bris vuxentelefon (077 – 150 50 50)

077 – 150 50 50 Till Bris vuxentelefon kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50)

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren (116 006)

116 006 Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.