Afasi Toppen

Verksamheten erbjuder Datorstöd och språklig stimulering. Verksamheten drivs av Robertsfors kommun i samarbete med Västerbottens läns landsting och Västerbottens Läns Afasiförening.

Afasitoppens verksamhet vänder sig till personer med Afasi i Robertsfors Kommun.

Träningen sker genom datorstödd språkstimulering och genom samtal i grupp med andra personer med Afasi.
Syftet med träningen är att förbättra sin kommunikationsförmåga, vi erbjuder även hembesök.

Vi finns på Mårsgårn Storgatan 36.

Öppettider
Vi har öppet fredagar klockan 08:00-16:00
Värdinna är Elisabeth Harnerud
Tel 0934-140 57, 070-266 04 90

Kontaktperson