Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Nyheter

 • Avstängning av anslutande väg 652 21 juni-2 juli

  Trafikverket meddelar att på grund av vägarbete vid samåkningsparkeringen i Djäkneboda kommer in- och utfarten från E4 till väg 652, i höjd med Djäkneboda, att vara avstängd 21 juni-2 juli. All trafik hänvisas ta alternativa vägar. Hela informationen finner du på Trafikverkets hemsida. Där finns även kart över området…

 • Akut vattenavbrott 10 juni

  Akut vattenavbrott 10 juni

  Uppdatering vattenavbrott 10 juni kl. 13.55 Vattenläckan är nu åtgärdad och vattnet har börjat släppas på igen. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. ——————- En…

 • Till dig som har färdtjänst/riksfärdtjänst

  Till dig som har färdtjänst/riksfärdtjänst

  Viktig information till dig som har färdtjänst och/eller riksfärdtjänst Under perioden 12 juli – 6 augusti kommer det inte att vara möjligt att boka och/eller ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Ansökningar och bokningar måste därför göras senast fredag 2 juli för att hinna handläggas innan semesterperioden. Ansökningsblankett finns på…

 • Coronainformation v. 22

  Coronainformation v. 22

  Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Robertsfors kommun samverkar i regionala nätverk tillsammans med övriga länsaktörer angående covid-19-situationen i länet. Coronastatistik Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten samt Folkhälsomyndigheten (förra veckans publicerade inom parentes) Bekräftad covid-19…

 • Stort intresse för framtidens landsbygder i Umeåregionen

  Stort intresse för framtidens landsbygder i Umeåregionen

  Vi är så glada för det stora och breda engagemang och deltagande som visades under workshoparna den 10e, 18e och 26e maj. Nu kommer resultatet att sammanställas till en analys som visar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns Umeåregionen och därmed det tänkta leaderområdet. Analysen kommer ligga till…

 • Akut vattenavbrott Ratu-Nyvik-området

  Uppdatering 3 juni kl. 20.55 En observant medborgare lokaliserade läckan som beror på yttre åverkan. Området har nu kunnat begränsats till Nyvik och Floremark, resterande abonnenter bör få tillbaka vattnet inom kort. Reparationsarbetet beräknas vara klart under kvällen. Om du inte fått tillbaka vattnet efter 01.00 kan du ringa jourtelefon…