Nyheter

 • Vill du utveckla din bygd?

  Vill du utveckla din bygd?

  Bor och verkar du i någon av Umeåregionens landsbygder? Har du idéer för att utveckla din bygd? Välkommen till en digital informationsträff måndag 9 oktober om att söka stöd via Umeåregionens nya leaderområde Idériket Umeåregionen 2030. Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på Umeåregionens leaderområde. Via ett leaderområde kan föreningar, företag…

 • Kommunfullmäktige 2 okktober

  På måndag den 2 oktober sammanträder Robertsfors kommunfullmäktige kl. 13.00 i Centrumhuset i Robertsfors. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller genom webbsändning på kommunens youtubekanal. Ni kan nå ärendelista genom följande länk: sammantrade.robertsfors.se…

 • Är du förälder och har barn i åldern 3–12 år?

  Robertsfors kommun bjuder in dig att delta i ABC-föräldragrupp. ABC står för ”Alla Barn i Centrum”.Vi träffas vid fyra tillfällen i höst för att samtala om föräldraskapet utifrån olika teman. Träffarna äger rum på kvällstid och kommer att handla om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress…

 • Stängning av matservering i Bygdeå

  På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade Robertsfors kommunstyrelse att upphöra med lunchserveringen för äldre i Bygdeå. Möjlighet för dem som är 75 år och äldre att äta gemensam lunch på vardagar har erbjudits i Ånäset, Robertsfors och i Bygdeå. I Bygdeå har dock intresset hos berörda medborgare minskat under de senaste fyra…

 • Grattis till vinnarna i kommun-quizet!

  Grattis till vinnarna i kommun-quizet!

  I lördags, under evenemanget En dag för allmänt bruk, närvarade kommunen med ett bord på höstmarknaden vid brukslagårn i Robertsfors. Där hade besökarna chans att vinna priser i kommunens Kommun-quiz. Quizet bestod av tre frågor: Hur många invånare siktar kommunen på att ha 2030? Rätt svar är 7 500.

 • Avgränsningssamråd Robertsfors avloppsreningsverk

  Robertsfors kommun, Samhällsbyggnad, genomför avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för ett nytt avloppsreningsverk så att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter. Nytt reningsverk planeras på samma fastighet som Robertsfors befintliga avloppsreningsverk. Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda ges härmed tillfälle att yttra…