Nyheter

 • Kommunfullmäktige 2 okktober

  På måndag den 2 oktober sammanträder Robertsfors kommunfullmäktige kl. 13.00 i Centrumhuset i Robertsfors. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller genom webbsändning på kommunens youtubekanal. Ni kan nå ärendelista genom följande länk: sammantrade.robertsfors.se…

 • Är du förälder och har barn i åldern 3–12 år?

  Robertsfors kommun bjuder in dig att delta i ABC-föräldragrupp. ABC står för ”Alla Barn i Centrum”.Vi träffas vid fyra tillfällen i höst för att samtala om föräldraskapet utifrån olika teman. Träffarna äger rum på kvällstid och kommer att handla om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress…

 • Tyck till om förslag till ny renhållningsföreskrift

  Tillsammans har Robertsfors kommun och Umeåregionens kranskommuner tagit fram ett förslag till renhållningsförordningens lokala föreskrifter för avfallshantering som ska börja gälla från och med 2024. Under tiden 22 september till och med 20 oktober är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna…

 • Stängning av matservering i Bygdeå

  På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade Robertsfors kommunstyrelse att upphöra med lunchserveringen för äldre i Bygdeå. Möjlighet för dem som är 75 år och äldre att äta gemensam lunch på vardagar har erbjudits i Ånäset, Robertsfors och i Bygdeå. I Bygdeå har dock intresset hos berörda medborgare minskat under de senaste fyra…

 • Grattis till vinnarna i kommun-quizet!

  Grattis till vinnarna i kommun-quizet!

  I lördags, under evenemanget En dag för allmänt bruk, närvarade kommunen med ett bord på höstmarknaden vid brukslagårn i Robertsfors. Där hade besökarna chans att vinna priser i kommunens Kommun-quiz. Quizet bestod av tre frågor: Hur många invånare siktar kommunen på att ha 2030? Rätt svar är 7 500.

 • Avgränsningssamråd Robertsfors avloppsreningsverk

  Robertsfors kommun, Samhällsbyggnad, genomför avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för ett nytt avloppsreningsverk så att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter. Nytt reningsverk planeras på samma fastighet som Robertsfors befintliga avloppsreningsverk. Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda ges härmed tillfälle att yttra…