Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Verksamheter med hygienisk behandling kan till exempel vara akupunktur, tatuering, fotvård, massage och hårvård.

Anmälan vid risk för smitta

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmälas till Miljökontoret. De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel:

  • akupunktur
  • tatuering
  • piercing
  • fotvård

Det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, startar eller förändras krävs att du i god tid (senast sex veckor innan) lämnat in en fullständig anmälan till Mmiljökontoret enligt 38§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Från 2021 omfattas även verksamheter där det finns risk för annan smitta. Det har inneburit att anmälningsplikten utvidgats till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden eller håltagningspistol.

Verksamheter där det inte finns risk för blodsmitta

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta, som till exempel massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till Miljökontoret. Trots detta så utövar kontoret tillsyn över verksamheten.

Det finns krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut, samt hur verksamheten ska skötas, för att skydda människors hälsa.

Egenkontroll

Den som driver en hygienisk verksamhet är skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.

Kontakta Miljökontoret för mer information eller läs mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens hemsida.