Lotteritillstånd

För att anordna lotteri krävs som regel tillstånd enligt spellagen

Lotterier och tillstånd

Enligt spellagen har allmännyttiga ideella föreningar möjlighet att arrangera lotterier för att finansiera en del av sin verksamhet. Innan föreningen påbörjar lotteriarrangemang måste den ansöka om registrering hos kommunen. Endast i undantagsfall kan ett lotteri genomföras utan registrering.

Vad är ett lotteri?

Vad som definieras som ett lotteri och en tävling behöver klargöras. Om ett arrangemang avgörs av slumpen, klassificeras det som ett lotteri. Exempel på detta inkluderar utlottning av priser bland deltagarna baserat på deras startnummer i ett motionslopp eller försäljning av lotter där vinsten avgörs av slumpen. I dessa fall kan ett lotteritillstånd krävas.

Å andra sidan, om utfallet av arrangemanget beror på prestation, som att bedöma en slogan eller svara på kunskapsfrågor, anses det normalt sett inte vara ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?

Vem som kan få tillstånd är också specificerat. Endast allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller spellagens krav är berättigade till tillstånd. För att få tillstånd måste föreningen vara ideell, ha öppet medlemskap om det inte finns särskilda skäl för annat, främja ett allmännyttigt ändamål enligt stadgarna och ha behov av lotteriinkomster.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika typer av tillstånd för lotterier. Från och med 2019 ansvarar kommunerna enbart för registreringslotterier, medan Spelinspektionen hanterar övrig tillståndsgivning. Skillnaden ligger huvudsakligen i värdet av vinster och den totala omsättningen.

För registreringslotterier krävs enbart registrering hos kommunen för en specifik period, upp till fem år. Kommunen kan sätta villkor för spelverksamheten vid registrering.

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Ansökan om registrering för lotteritillstånd kräver olika dokument, inklusive beslut från föreningen, uppgifter om lotteriföreståndare, senaste verksamhetsberättelsen, stadgar och en särskild ansökningsblankett.

Lotterier som genomförs med tillstånd måste alltid redovisas inom två månader efter att de ägt rum. Lotteriföreståndaren är ansvarig för att lämna redovisning till kommunens utsedda kontrollant.

Undantag för tillstånd och registrering

Det finns vissa undantag från kravet på tillstånd och registrering för ideella föreningar eller trossamfund. Dessa inkluderar att lottpriset inte får överstiga 1/4000 prisbasbelopp (för 2020, 11,83 kronor), vinster måste vara varor, och den högsta vinstens värde får inte överstiga 1/6 prisbasbelopp (2020, 7 883 kronor). Lotteriet får också bara genomföras inom en specifik kommun och i samband med föreningens egna evenemang eller aktiviteter, teaterföreställningar eller bingospel som föreningen arrangerar.