Försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd för försäljning.Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror görs till kommunen via e-tjänst.

Ansökan och tillstånd

Du får inte sälja tobaksprodukter förrän du har blivit beviljad ett tillstånd. För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har stora skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i Polismyndighetens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Ansökningsavgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften är en ansökningsavgift vilket innebär att den tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Försäljning av e-cigaretter

Du som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare, måste anmäla det till kommunen samt bifoga ett egenkontrollprogram innan du startar försäljningen. Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, måste anmäla det till kommunen samt bifoga ett egenkontrollprogram innan du startar försäljningen.

Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Åldersgräns

  • Tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja till någon som misstänks ska lämna över dem till någon under 18 år.
  • Du ska ha en skylt på försäljningsstället om åldersgränsen. Skylten ska synas tydligt, till exempel vid kassan.

Märkning av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Samtliga förpackningar av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta varor, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Marknadsföring och reklam

  • Marknadsföring av tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
  • Marknadsföring av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster.
  • Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.
  • Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och påfyllningsbehållare är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.

Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Tillsyn

Tobaksvaror

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer tobaksvaror. Yttre tillsyn innebär en kontroll av att försäljningen av tobaksvaror sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning.

Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat åldersdekaler, marknadsföring, egenkontrollprogrammet, märkning av tobaksvaror, ålderskontroll med mera. Inre tillsyn görs genom kontroll av uppgifter hos i första hand Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten. Samverkan sker med berörda myndigheter vid kontroller av tillståndshavarens personliga förhållanden och ekonomiska skötsamhet.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Tobaksfria nikotinprodukter och E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

När du ansöker om tobaksförsäljning eller försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska du enligt lag bifoga ett egenkontrollprogram.

E-tjänster och blanketter för ansökan, förändringar och avanmälan

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror kan du lämna in via e-tjänst. Förändringar i ditt företag eller avanmälan kan du för tillfället göra via blankett. Klicka på länkarna längst ner på sidan för att läsa mer och ansöka.

Avanmälan och förändring

Glöm inte att meddela kommunen om verksamheten upphör eller byter ägare. Om du inte längre ska sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter eller e-cigaretter måste du anmäla det till kommunen.