Explosiva varor

Explosiva varor omfattar explosiva ämnen, blandningar och föremål. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier.

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) definieras explosiva varor som explosiva ämnen och blandningar, föremål samt ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av dessa definitioner men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom explosion eller pyroteknisk effekt. Detta förtydligas också i MSB:s föreskrift MSBFS 2010:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om tillstånd och anmäl föreståndare

Du ansöker om tillstånd för hantering av explosiv vara via Umeå kommuns e-tjänst. Tjänsten gäller även för Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner. Det är viktigt att din ansökan är komplett, vilket innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering.

Mer information om när tillstånd krävs och vad som behövs för en komplett ansökan finns hos Umeå kommun.