Hitta medarbetare och praktikanter

Robertsfors kommuns näringslivskontor ska bidra till en god kontaktyta mellan skola och näringsliv.

Näringslivskontoret hjälper till med samverkan med ung företagsamhet, sommarlovsföretagande, prao, praktik och APL i syfte att öka valkompetens inför studier och framtida yrkesval.

Robertsfors kommun erbjuder flera olika möjligheter till stöd för dig som företagare som vill rusta för framtidens arbetskraft.

  • Du kanske vill göra samhällsnytta? Ta emot en person för arbetsträning och bli en dörröppnare för arbetsmarknaden.
  • Vill du hitta framtida medarbetare? Ta emot en praktikant. Du prövar, lär upp och har därefter en resurs för framtiden.
  • Erbjud arbetsplatsförlagt (APL) lärande för gymnasieelever
  • Du kan ta emot praktikanter och vara delaktig i examensarbeten för elever från högskola, yrkeshögskola och universitet

Genom praktik kan du som företagare hitta framtida medarbetare. Du hjälper också arbetssökande att få arbetslivserfarenhet och kontakter som kan behövas för att få ett jobb.