Företagsstöd, lönsamhet och tillväxt

Leder du ett företag som du vill utveckla? Här har vi samlat information om organisationer och nätverk som kan ge dig hjälp och stöd inom företagsutveckling.

Robertsfors kommun samarbetar med flera regionala aktörer för att stödja företags- och branschutveckling, öka etableringar samt skapa förutsättningar för regionens tillväxt. Vi samarbetar även med företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutvecklingen lokalt. Du som företagare hittar här nedan mer information om hur du kan utveckla just ditt företag.

Finansiering

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Nedan följer några exempel på vart du kan vända dig. Se länkar längre ned på sidan.

  • Region Västerbotten Sedan 2019 har region Västerbotten tagit över alla regionala företagsstöd.
  • Almi Företagspartner Rådgivning, finansiering med mera till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av stat, regioner och kommuner.
  • Industrifonden Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.
  • Länsstyrelsen Länsstyrelsen handlägger numera bara stöd (även vissa företagsstöd) inom landsbygdsprogrammet.
  • Norrlandsfonden Riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.
  • Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidraget. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Kontakta vår näringslivsutvecklare om du har frågor om finansiering.