Företagsfrämjande aktörer

Här hittar du information om aktörer som arbetar med näringslivsutveckling.

I nedanstående lista hittar du aktörer som jobbar med näringslivsutveckling. En del av dem kan ge råd och tips i företagande eller hjälpa till med finansiering. En del av dem arbetar för ett bra företagsklimat eller för att främja en viss bransch eller med en särskild målgrupp.

Efter namnet på respektive aktör kan du se inom vilka av områdena aktörerna verkar; Prestart, Starta, Driva, Växa, aktören kan stötta ditt företag.

Ackra Invest AB (växa)

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolagsom  verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där de framförallt investerar i små- och medelstora företag.

Länk till Ackra Invest AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arctic Business Incubator (ABI) (starta)

ABI letar efter dig som har en idé och som vill utveckla den till ett företag. Du behöver ingen tidigare företagarerfarenhet eftersom de är till för att utveckla både din idé och dig som entreprenör och företagare.

Länk till Arctic Business Incubator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi (driva, växa)

Information och rådgivning om främst finansiering och affärsutveckling för växande företag.

Till Almi.se vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bic Factory (starta)

BIC Factory är en företagsinkubator och arbetar för att upptäcka och stödja unga, lovande entreprenörer som vill starta egna företag.

Länk till Bic Factory Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Sweden (växa)

Personlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.

Länk till Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Connect Norr (starta, driva, växa)

Är du entreprenör och vill skapa tillväxt i ditt företag? Med Connect får du det stöd just ditt företag behöver för att ta nästa steg. Är du investerare och söker spännande företag att utveckla? Via Connect hittar Du företag väl förberedda för att ta in nytt kapital.

Länk till Connect Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coompanion (starta, driva, växa)

Coompanion erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning vid start och utveckling av kooperativ verksamhet och av företag, som vill bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Länk till Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eXpression Umeå (starta)

eXpression Umeå är en inkubator med fokus på affärsidéer inom de kreativa och kulturella näringarna

Länk till expression Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Garantia (tdigare Kreditgarantiföreningen Norr) (starta, driva, växa)

Med deras garanti får du som företagare lättare finansiering från banken.

Länk till Garantia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handelskammaren i Västerbottens län (starta, driva, växa)

Innovationskontor Norr (starta)

Erbjuder forskare, anställd eller student vid Umeå Universitet seminarier och workshops, innovationsrådgivning, resurser för innovationsutveckling, tillgång till nätverk och kompetens, råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat, stöd i utformningen av vissa typer av avtal

Länk till Innovation Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IUC (växa)

Driver industriella utvecklingsprojekt tillsammans med framförallt SME:s

Länk till IUC:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung företagsamhet (starta)

Utbildar grundskole– och gymnasieelever i entreprenörskap. Utbildar drygt 20 000 unga per år.

Länk till Ung företagsamhets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket Övre Norrland (starta, driva, växa)

Norrlandsfonden (starta, driva, växa)

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar de ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet.

Länk till Norrlandsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RISE (starta, driva, växa)

Forskning och innovationspartner riktat mot små och medelstora företag.

Gå till RISE:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagarcentrum (starta)

Erbjuder kostnadsfri och individuell rådgivning till individer som avser starta företag och företag i uppstartsskedet.

Länk till Nyföretagarcentrum s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partnerinvest Norr (driva, växa)

Riskkapitalbolag som Investerar i entreprenörer som vill ut i världen

Länk till Partnerinvest Norrs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.