Praktik, arbetsträning och stöd

Arbetsträning och praktik kan ske i våra kommunala verksamheter eller i det privata näringslivet. En förfrågan om stöd till arbetsträning/praktik kan komma in till kommunen från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, personen själv eller anhörig.

När en förfrågan om stöd inkommit till kommunens arbetsmarknadsenhet och insatsen bedöms relevant får individen träffa en arbetsmarknadskoordinator som hjälper till att utforma ett individuellt stöd.

Vi vänder oss framför allt till:

  • Personer med beslut om daglig verksamhet utifrån LSS eller SOL
  • Personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
  • Långtidsarbetslösa personer
  • Långtidssjukskrivna personer
  • Personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsåtgärder

I Robertsfors kommun kan vi hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som praktik, arbetsträning och individuellt stöd. Målet med insatserna är att individen ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egen försörjning. Insatserna ger en möjlighet för den enskilde individen att testa ett arbete, pröva sin förmåga, inspireras, motiveras och utvecklas.

Bruksam – en kommunal verksamhet som arbetsmarknadsåtgärd

Bruksam Returmarknad är Robertsfors kommuns kretsloppsbutik men verksamheten har även andra uppdrag. Några exempel är uthyrning av vandrarhem, ansvara för kommunens bilpool, sköter Flottarstigen och det kommunala havsbadet Killingsand. Bruksam utför också tillfälliga praktiska uppdrag från andra kommunala verksamheter. Bruksam tar emot individer som vill närma sig arbete eller studier för praktik, arbetsträning och liknande.

Är du företagare och vill hitta praktikanter?

Även du som är företagare och som vill ha hjälp med att hitta praktikanter kan ta stöd av kommunens arbetsmarknadskoordinator.