Kommunala aktivitetsansvaret

Du som är mellan16-20 år, och inte är inskriven på gymnasiet, har hoppat av eller saknar gymnasieexamen omfattas av något som kallas kommunens aktivitetsansvar, KAA.

KAA innebär att vi stöttar och coachar dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna. Vi erbjuder olika insatser som har som syfte att leda till studier eller arbete. Hos oss får du möjlighet att jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden.

Målgrupp

Det kommunala aktivitetsansvaret i Robertsfors är till för dig som:

 • är mellan 16-20 år
 • bor i Robertsfors kommun
 • har hoppat av gymnasiet eller aldrig har börjat
 • har gått ut gymnasiet men saknar examen

Aktiviteter

Hos oss kan du få hjälp med att:

 • hitta motivation eller bara prata
 • jobba med dig själv och din väg framåt
 • sätta upp egna mål som till exempel hitta en utbildning, ett jobb eller annan passande aktivitet
 • finna alternativa studievägar
 • följa med på studiebesök på skolor/arbetsplatser utifrån vad du är intresserad av
 • söka jobb eller skaffa praktikplats
 • ta kontakt med andra verksamheter eller myndigheter som kan vara till din hjälp


Vår skyldighet

Kommunen är enligt Skollagen (29 kap, 9 §) skyldig att hålla sig informerad om din situation när du är 16-20 år och inte går på gymnasiet eller inte har slutfört gymnasiet med en examen. Detta innebär att vi var tredje månad kommer att kontakta dig för att höra efter vad du gör och erbjuda dig vårt stöd.